+902322601001
info@algolittle.org

Cilji Projekta

Kurikulum

VEŠČINE ALGORITMIČNEGA MIŠLJENJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Algoritmično mišljenje vključuje razumevanje zaporedij ali vzorcev in razčlenitev na korake ali navodila. Algoritmi so globoko vpeti v današnjo tehnologijo (Karkare, 2019).
Čeprav se zdi, da algoritmi nimajo izvirnih idej in se začnejo s prvim korakom in končajo z zadnjim, ustvarjanje skrivajo v sebi. Določanje zaporedja teh korakov glede na določene cilje in izdelavo samega algoritma, je del ustvarjalnega procesa.
Najpomembnejša perspektiva, ki jo bo prinesel kurikulum je, da veščine algoritmičnega mišljenja umestijo otroke, kot aktivne učence, v sredino izobraževalnega procesa, kjer med učnim procesom ustvarjajo, oblikujejo ter načrtujejo. Zasnova izobraževanja bo namenjena dodiplomskim študentom predšolske vzgoje za podporo mlajšim otrokom pri uporabi algoritmičnega mišljenja na vseh področjih učenja in vsakdanjih življenjskih nalogah, zato bo zasnova prisotna pri poučevanju na vseh področjih dejavnosti.
Veščine algoritmičnega mišljenja in ustvarjalnost za razvoj neopredeljenih korakov pri reševanju problemov so teme, ki so v izobraževanju vzgojiteljev povsem nove. Večina študijskih programov nima učnih enot, ki bi se nanašale na algoritmično mišljenje ali na vključevanje algoritmičnega mišljenja v različna področja. Zelo pomembno je, da obstoječe učne enote, kot je na primer »Umetnost v predšolski vzgoji« ali »Matematika v predšolski vzgoji« lahko vključijo vsebine o algoritmičnem mišljenju. Temu je pravzaprav namenjen tudi kurikulum v projektu.

Spoznajmo več

Učna gradiva

ANIMIRANE PREDSTAVITVE

Animirane predstavitve bodo imele inovativne vsebine, kot so: video posnetki, omogočanje izbir v nalogah (izberejo različne možnosti in vidijo rezultat lastnih izbir), interaktivni kvizi (z neposrednimi ocenami njihovih odgovorov), zvočni zapisi, sodobne informacije o algoritmih in ustvarjanju itd.
Tako bodo študenti dobili vpogled v spodbujanje algoritmičnega mišljenja.
Pri pouku bodo lahko razpravljali o različnih učnih situacijah in z različnimi aktivnostmi znotraj učilnice opazovali lastne reakcije za ustvarjanje algoritmov tako, da dane situacije/primere/ probleme/naloge, razdelijo na manjše korake in jim sledijo, da dosežejo cilj. Videli bodo tudi, kako se postopek ustvarjanja algoritmov izkaže z različnimi možnostmi rešitev glede na zadane naloge oz. cilje.
Vsebina predstavitev bo študente dodatno pritegnila, povečala čas osredotočanja in motivacijo. Ogledali si bodo video posnetke, poslušali zvočne zapise, upoštevali navodila in napisali svoje odgovore za prihodnje učne ure. Z udeležbo pri kvizih, pred učnimi urami, bodo dobili dodatno priložnost za razpravljanje o učnih/poučevalnih aktivnostih. Animirane predstavitve bodo imele odprt dostop.
Del projektne prakse je tudi virtualna učilnica, kjer so registrirani vsi udeleženi študenti. Ta jim omogoča interakcijo, s katero lahko dodatno razvijejo učne/poučne aktivnosti in izboljšajo njihove učne veščine. Virtualna učilnica bo postavljena na že obstoječi platformi virtualne učilnice na internetu.

Spoznajmo več