+902322601001
info@algolittle.org

DOBRODOŠLI V ALGOLITTLE

Algoritem morate videte, da mu boste verjeli.                   Donald Knuth

Naš cilj je učenje algoritmičnega mišljenja na zabaven način.

Erasmus+ Program

Strateška Partnerstva – Ključni Ukrep 203

O Projektu ALGOLITTLE

Projekt “ Veščine algoritmičnega mišljenja z učenjem skozi igro za znanje kodiranja v prihodnosti” je odobrila Turška nacionalna agencija. Projekt bo izveden pod vodstvom univerze Izmir Democracy (Oddelek za izobraževalne vede), v okviru programa KA203-Strateška partnerstva na področju visokega šolstva v Erasmus+ programu. Projekt bo trajal 24 mesecev med 01. 09. 2020 in 30. 08. 2022. Konzorcij projektnih partnerjev sestavljajo štiri visokošolske ustanove, Šola robotike ter izobraževalno-tehnološko podjetje. To so Univerza v Mariboru (Slovenija), Univerza na Reki (Hrvaška), Inštitut IPV (Portugalska), Šola Robotike (Italija) ter Educloud (Turčija)

Naši cilji

Naš prvi cilj je…

Spoznajmo več
Naše aktivnosti

Začeli bomo z…

Spoznajmo več
Pričakovani rezultati

Vzgojitelj/ica predšolske vzgoje

Spoznajmo več
Vplivi

Največji vpliv…

Spoznajmo več

Partnerji

Konzorcij sestavlja 6 partnerjev.

Izobraževalna področja na katerih delujemo

Veščine algoritmičnega mišljenja se lahko uporabijo na različnih učnih področjih.

Matematika

Zgodnja Pismenost

Prvi Tuj Jezik

Socialno Emocionalno Učenje

Naravoslovje

Športne Aktivnosti in Igra

Umetnost

Glasba

Družboslovje