+902322601001
info@algolittle.org

Fikri Çıktılar

Öğretim Programı

ERKEN ÇOCUKLUKTA ALGORİTMİK DÜŞÜNME BECERİLERİ

Algoritmik düşünme, göze çarpan bir sıra, süreç veya modele sahip bir şeyi alıp adımlara veya talimatlara bölmektir. Algoritmalar günümüz teknolojisine derinlemesine yerleştirilmiştir
(Karkare, 2019).

Tüm algoritmalar bir adımla başlayıp başka bir adımla bitmesine ve hayal gücü veya orijinal fikirleri yokmuş gibi görünse de, yaratımı kendi içlerinde saklarlar. Belirtilen hedeflere göre bu adımların sırasını belirlemek ve algoritmanın kendisinin oluşturulması, yaratıcı sürecin bir parçasıdır.


Bu öğretim programının getireceği en önemli bakış açısı, “Algoritmik düşünme becerileri, öğrenme sürecinde yaratan, tasarlayan, planlayan ve hareket eden aktif öğrenenler olarak çocukları eğitim sürecinin merkezine yerleştirmeye yardımcı olur.” Bu nedenle, öğretim tasarımı, okul öncesi öğretmenlik lisans öğrencilerine, daha küçük çocukların algoritmik düşünmeyi tüm öğrenme alanlarına ve günlük yaşam görevlerine uygulamalarını desteklemek için tasarlanacak, böylece tasarım tüm konu alanlarının öğretimine yansıtılacaktır.


Algoritmik düşünme becerileri ve buna bağlı olarak gelişen yaratıcılık, Okul Öncesi Öğretmenliği Programlarının problem çözme alanıda reçetesiz formlar geliştirilmesi açısından oldukça yeni temalardır. Pedagoji kurslarının çoğunda, algoritmik düşünmeyi okul öncesi öğretimde ele alınan tüm konu alanlarına entegre etme ile ilgili öğretim programı, eğitim veya programlarla ilgili hiçbir konu henüz bulunmamaktadır. “Erken Çocuklukta Sanat” veya Erken Çocuklukta Matematik “gibi mevcut kurs programlarının, bu müfredatı (kısmen ilgili modüller) entegre ederek bakış açılarını genişletebilmeleri de önemlidir.

Geliştirilecek olan bu öğretim programı okul öncesi çocuklarının algoritmik düşünme becerilerinin geliştirilmesi konusundaki ihtiyaçları karşılayacaktır. 

Daha Fazla Bilgi

Öğretim Materyalleri

Animasyonla Desteklenmiş Sunumlar

Animasyonlu sunumlar, öğrencilerin farklı seçenekleri seçmelerine ve seçimlerinin sonucunu görmelerine olanak tanıyan video klipler, doğrusal olmayan akış gibi yenilikçi özelliklere, cevaplarının anında değerlendirmelerini sağlayan etkileşimli sınavlara, ses kayıtlarına, algoritmalar ve yaratımla ilgili çekici çağdaş bilgilere sahip olacak. Materyaller, lisans öğrencilerinin algoritmik düşünmeyi teşvik etme konusunda içgörü kazanmasını sağlayacaktır.

Öğrenciler, dersler sırasında çeşitli öğrenme durumlarını tartışabilecek ve verilen durumları / vakaları / problemleri / görevleri daha küçük adımlara bölerek ve hedeflerine ulaşmak için onları takip ederek algoritmalar oluşturmak için kendi tepkilerini gözlemlemek için sınıfta bazı etkinlikler uygulayabileceklerdir. Verilen hedeflere göre farklı çözüm seçenekleriyle algoritma oluşturma sürecinin nasıl ortaya çıktığını da göreceklerdir.

Bu, öğrencileri sunumların içeriğiyle meşgul edecek, motivasyonlarını artıracak ve odaklanma sürelerini artıracaktır. Videoları izleyecekler, ses kayıtlarını dinleyecekler, talimatları uygulayacaklar ve ertesi günkü dersler için cevaplarını yazacaklar. Ayrıca derslerden önce bazı sınavlara girecekler ve bu onlara kurslar sırasında öğrenme / öğretme etkinliklerini daha uzun süre tartışma fırsatı verecek. Animasyonlu sunumlar açık erişim olacaktır.

Proje uygulaması ayrıca, tüm katılımcı öğrencilerin kayıtlı olduğu ve birlikte daha fazla öğrenme / öğretme etkinliği oluşturmak ve öğretme becerilerini geliştirmek için birbirleriyle etkileşime girebilecekleri sanal bir sınıfın kullanımını da içerir. Sanal sınıf, İnternet üzerindeki mevcut bir sanal sınıf platformunda kurulacaktır.

Learn more