+902322601001
info@algolittle.org

Naš tim

Naš tim

Upoznajte naš tim

University of Rijeka

Prof.dr.sc. Lidija Vujičić izvodi kolegije vezane uz rani i predškolski odgoj i obrazovanje na preddiplomskoj i diplomskoj razini Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Od 2016. godine obnaša dužnost Dekanice Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Njezini znanstveni interesi orijentirani su na novu paradigmu djeteta i djetinjstva, kulturu odgojno-obrazovnih institucija, (su)konstrukciju kurikuluma, kao i na inicijalnu edukacija odgajatelja i akcijska istraživanja. Vodila je projekt pod nazivom „Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik sukonstrukcije znanja.“ Objavila je brojne znanstvene radove, sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima te surađivala na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata. Više na: Osobna mrežna stranica

University of Rijeka

Izv.prof.dr.sc. Petra Pejić Papak, izvodi nastavu na kolegijima Didaktika, Didaktička dokimologija i Odgoj i obrazovanje za slobodno vrijeme na Učiteljskom fakultetu. Od 2013. godine prodekanica je za nastavu i studente te članica Stručnog vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci. Objavljuje znanstvene radove orijentirane na suvremene pristupe, strategije poučavanja i učenja, kompetencije učitelja i važnost korištenja suvremene tehnologije u nastavi. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima te surađivala na više domaćih i međunarodnih projekata. Bila je članica tima stručnjaka s Učiteljskog fakulteta u Erasmus+ projektu „Games for Teaching Algorithmic Thinking”. Više na: Osobno Mrežna stranica

University of Rijeka

Doc.dr.sc. Jasminka Mezak izvodi nastavu na kolegijima Informatička pismenost, Računalo u razrednoj nastavi, Računalo u predškolskom odgoju i obrazovanju na preddiplomskom i diplomskom studiju Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Njezini profesionalni i istraživački interesi su u području korištenja IKT-a i digitalnih alata u obrazovanju, hibridnog učenja te implementaciju i evaluaciju novih pedagoških pristupa korištenjem IKT-a. Od 2017.-2019. bila je voditeljica projektnog tima Učiteljskog fakulteta kao partnera u Erasmus+ projektu „Games for Teaching Algorithmic Thinking”. Trenutno je istraživačica na projektu „Digitalne igre u kontekstu učenja, poučavanja i promicanja inkluzivnog obrazovanja“ na Sveučilištu u Rijeci. Više na Osobna mrežna stranica

University of Rijeka

Doc.dr.sc. Lucija Jančec izvodi nastavu na kolegijima Iskustveno učenje, Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te Poticanje socio-emocionalnih kompetencija u razredu na preddiplomskom i diplomskom studiju Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Glavni interes joj je istraživanje skrivenog kurikuluma u svim oblicima odgoja i obrazovanja (“teorija u praksi”), njegove povezanosti s drugim područjima istraživanja kroz interdisciplinarni pristup kao važno obilježje u osvještavanju mikroelemenata u pedagoškom radu, podjednako u ustanovama kao i izvan institucionalnog života. Njezini profesionalni interesi uključuju socijalne kompetencije kao i razvijanje kompetencija učiti kako učiti s pedagoškog aspekta. Voditeljica je projekta „Skriveni kurikulum i kultura odgojno-obrazovne ustanove“ na Sveučilištu u Rijeci. Više na Osobna mrežna stranica