+902322601001
info@algolittle.org

Naša ekipa

Naša ekipa

Spoznajte našo ekipo

İzmir Democracy University

Redna profesorica İlke Evin Gencel je doktorirala na področju razvoja kurikuluma in poučevanja na Univerzi Dokuz Eylul, Izmir, Turčija. Opravila je nacionalne in mednarodne študije o razvoju kurikuluma, oblikovanju poučevanja, izkustvenem učenju in izobraževanju učiteljev. Svojo podoktorsko raziskavo je opravila na državni univerzi Florida v ZDA. Izvedla je tudi številne izobraževalne projekte, vključno z izobraževalnimi tehnologijami.

İzmir Democracy University

Dr. Sibel Yoleri, je izr. prof. na Oddelku za predšolsko vzgojo, Izmir Democracy University, Turčija. Po doktorskem študiju je bila leta 2013 gostujoča štipendistka na Univerzi v Indiani, Oddelek za predšolsko vzgojo, preko raziskovalnega financiranja YÖK. Njena raziskovalna področja so značilnosti temperamenta v zgodnjem otroštvu, problemsko vedenje in prilagajanje izobraževanja v zgodnjem otroštvu. Objavila je več znanstvenih člankov in sodelovala na številnih mednarodnih konferencah.

İzmir Democracy University

Izredna profesorica Nurdan Kavakli je doktorirala iz poučevanja angleškega jezika na Univerzi Hacettepe. Trenutno je znanstvenica na Oddelku za poučevanje angleškega jezika na Izmir Demokrasi University. Z več kot 10 letnimi izkušnjami na tem področju je koordinirala in sodelovala v odborih več nacionalnih in mednarodnih izobraževalnih projektov. Je tudi članica upravnega odbora Svetovnega sveta za kurikulum in poučevanje (WCCI). Njeni raziskovalni interesi vključujejo izobraževanja učiteljev jezikov, jezikovno preverjanje in ocenjevanje.

İzmir Democracy University

Büşra Akyüz je doktorska študentka pedagoških ved na Pedagoški fakulteti, İzmir Democracy University, İzmir, Turčija. Bila je raziskovalka pri številnih mednarodnih in nacionalnih projektih ter sodelovala na znanstvenih konferencah. Njeni raziskovalni interesi so miselne sposobnosti, socialno-emocionalno učenje, inovativne tehnike poučevanja in digitalizacija v izobraževanju.

University of Maribor

Doc. dr. Marta Licardo je profesorica na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Njena raziskovalna področja so pedagogika, didaktika, družboslovje v predšolski vzgoji, inkluzija, izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in otroci priseljenci. Je državna koordinatorka Evropskega združenja za raziskovanje predšolske vzgoje (EECERA) za Slovenijo. Izvedla je številne projekte na nacionalni in mednarodni ravni. Leta 2019 je bila kot gostujoča profesorica na Univerzi v Oulu na Finskem. Več je dostopno tukaj: https://pef.um.si/en/kontakt/10693/

University of Rijeka

Red. prof. Lidija Vujičić predava več dodiplomskih in podiplomskih predmetov povezanih z zgodnjo in predšolsko vzgojo Na Pedagoški fakulteti Univerze na Reki. Njena raziskovalna področja so: zgodnja in predšolska vzgoja; nova paradigma otroka in otroštva, kultura vzgojno-izobraževalnih ustanov; (so)izdelava kurikuluma, začetno izobraževanje vzgojiteljev; strokovni razvoj učiteljev/predšolskih vzgojiteljev; akcijske raziskave. Vodila je projekt z naslovom »Kultura vzgoje Institucije kot dejavnik (so)konstrukcije znanja.« Objavila je številne znanstvene prispevke, sodelovala na številnih mednarodnih in nacionalnih znanstvenih konferencah ter sodelovala pri več domačih in mednarodnih projektih. Več je dostopno tukaj: Personal webpage

University of Rijeka

Izr. prof. Petra Pejić Papak na Pedagoški fakulteti Univerze na Reki predava predmeta Didaktika ter Izobraževanje in poučevanje v prostem času. Od leta 2013 deluje kot prodekanica za izobraževalno dejavnost in študente ter je predstavnica komisije za upravljanje in izboljševanje kakovosti Univerze v Reki. Objavila je več znanstvenih prispevkov usmerjenih v nove pristope, strategije poučevanja in učenja, kompetence učiteljev, pomen uporabe sodobne tehnologije pri poučevanju, izvajanje raziskav med učitelji in študenti. Prav tako je bila članica skupine strokovnjakov Pedagoške fakultete v projektu Erasmus+, Igre za poučevanje algoritmičnega mišljenja. Več je dostopno tukaj:Personal webpage

University of Rijeka

Doc. Dr. Jasminka Mezak, na Pedagoški fakultet Univerze na Reki predava več dodiplomskih in podiplomskih predmetov, kot so: Informatika kot računalniška pismenost, Računalništvo v osnovnem šolstvu, Računalništvo v zgodnji in predšolski vzgoji. Njeni glavni strokovni in raziskovalni interesi so na področju uporabe IKT in digitalnih orodij v izobraževanju, vključno s pristopi mešanega učenja, ter implementacije in evalvacije novih pedagoških pristopov z uporabo IKT. V letih 2017-2019 je bila vodja projektne skupine Pedagoške fakultete kot partner v projektu Erasmus+ »Igre za poučevanje algoritmičnega mišljenja«. Trenutno je raziskovalka pri projektu “Digitalne igre v kontekstu učenja, poučevanja in spodbujanja inkluzivnega izobraževanja”. Več je dostopno tukaj: Personal webpage

University of Rijeka

Doc. dr. Lucija Jančec, predava več podiplomskih predmetov, kot so Izkustveno učenje, Pedagogika zgodnje in predšolske vzgoje ter Spodbujanje socio-emocionalnih kompetenc v razredu. Njeno področje je raziskovanje skritega kurikuluma v kateri koli obliki izobraževanja (»teorija v praksi«), povezave kurikuluma z drugimi raziskovalnimi področji (opravljene interdisciplinarne študije ozaveščanja mikroelementov v pedagoškem delu znotraj inštitucij, kot tudi izven njih). Njeno raziskovanje vključuje socialne kompetence in učenje kompetenc iz pedagoškega vidika. Več je dostopno tukaj: Personal webpage

Instituto Politecnico de Viseu

Izr. prof. Maria Figueiredo, doktorica znanosti, dela na področju začetnega izobraževanja učiteljev v zgodnjem otroštvu od leta 2000. Trenutno je zaposlena na šoli za izobraževanje Politehnike Viseu. Njeno raziskovalno zanimanje obsega pedagogiko in didaktiko, povezano s pravicami otrok ter z znanjem in identiteto učiteljev. Je generalna sekretarka Evropskega združenja za raziskave v izobraževanju (EERA).

Instituto Politecnico de Viseu

Izr. prof. dr. Valter Alves je profesor na Visoki šoli za tehnologijo in management Politehnike Viseu, kjer je vodja študija multimedijskih tehnologij in oblikovanja. Je raziskovalec na CISeD, njegovo zanimanje je spodbujanje kakovosti življenja in razvoja v različnih kontekstih s pomočjo tehnologije.

Scuola di Robotica

dr. Fiorella Operto je po študiju filozofije sodelovala z italijanskim raziskovalnim svetom pri družbenem vplivu aplikacij za napredno robotiko. Leta 2000 je v Italiji ustanovila Šolo za robotiko, katere podpredsednica je še danes. Prispevala je k opredelitvi in razvoju Roboetike (etična, pravna in družbena vprašanja v robotiki). Je članica svetovalnega odbora za ECWT (Evropski center za ženske in tehnologijo EU) ter svetovalka in članica »The Open Roboethics Initiative«.

Scuola di Robotica

Luca Gilardi je tehnik na področju elektronike in telekomunikacij in je diplomiral iz fizike. Njegovo zanimanje so eksperimentalne in praktične dejavnosti. Zaposlen je v Scuola di Robotica, kjer se ukvarja z izobraževalno robotiko, predvsem na področju izobraževanj za otroke in učitelje. Bil je učitelj na poklicni šoli, vključen pa je tudi v več akcij širjenja znanosti.

Educloud

Elif Anda je odgovorna za mednarodne odnose v Educloud Ed-Tech z izkušnjami s poučevanjem angleščine in je diplomirala iz izobraževalne angleščine in kemije. V več založbah je delala kot urednica in pisateljica učbenikov. Njena interesna področja vključujejo poučevanje in učenje jezikov ter inovativne izobraževalne metode in tehnike.