+902322601001
info@algolittle.org

Ortaklar

Koordinatör

İzmir Demokrasi Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi 2016 yılında kurulmuştur. Genç bir üniversite olmasına rağmen bünyesinde 10 fakülte, 3 enstitü ve 3 yüksekokul bulunmaktadır. Alanında yetkin akademik kadroya sahip olan üniversite 13 yüksek lisans ve 5 doktora programına açık olup eğitimine devam etmektedir. Türkiye’de öğretim üyesi olarak en yüksek kriterlerle çalışan ilk beş devlet üniversitesinden biridir. Rekabetçi ve yenilikçi bir üniversitedir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi, kısa sürede kurulan 50 öğrenci grubu ile her ay sosyal etkinlikler düzenlemektedir.
Yeni bir üniversite olmasına rağmen birçok uluslararası kongre düzenlenmeye devam etmekte ve Türkiye Bilim ve Teknoloji Kurulu tarafından desteklenen birçok proje yürütülmektedir. Bologna sürecini ve AB Deklarasyonu kabul sürecini Mart 2019’da tamamlayan üniversite, çok sayıda proje başvurusu sunacaktır.
Eğitim Fakültesi’nde Öğretim Programları ve Öğretim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri, motivasyonu artırmak için saygın ve etkili bilim insanları tarafından düzenli olarak konferanslar düzenlemektedir.

Ortak Kurumlar

Viseu Politeknik Enstitüsü

26 Aralık 1979’da Viseu PoliTeknik Enstitüsünün (IPV) kuruluşu, Portekiz’de kamu politeknik yüksek öğreniminin başarılı bir şekilde uygulanmasını destekleyen geniş bir felsefeyle açıkça çerçevelenmiştir. Bu çerçeve;
1- Çevre halkla işbirliği,
2- Karşılıklılığa dayalılık
3- Tanıtıma yönelik olma
4- Bölgesel sorunlar ve iyi çözümlerin uygulanması konusunda farkındalık konularına vurgu yapmaktadır.

IPV, Portekiz toplumunun gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak için, öğrencilerinin teknik, insancıl ve kişisel eğitimleriyle bu tutkuyu gerçekleştirmeye çalışmaktadır; Enstitü içinde bulunduğu bağlamın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi üzerinde durmakta; ulusal ve uluslararası düzeyde diğer devlet / özel kurumlarla kültürel değişim ve işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Enstitü beş okuldan oluşmaktadır: Eğitim, Teknoloji ve Yönetim, Tarım, Teknoloji ve Yönetim (Lamego şehrinde) ve Sağlık.

IPV’nin misyonu, yüksek teknik-bilimsel bilgi ve becerilere sahip profesyoneller yetiştirmek ve gittikçe küreselleşen ve uluslararası bir toplum bağlamında eğitim kurumları ile bölgesel bilimsel ve teknolojik topluluk arasındaki yakın temasla mümkün kılınan yeniliği teşvik etmektir.

Maribor Üniversitesi

Maribor Üniversitesi (UM), 20.000’den fazla öğrencisi ve yaklaşık 1.000 akademik personeli ile Slovenya’nın en büyük ikinci devlet üniversitesidir. Temel ve uygulamalı araştırmalar yardımıyla eğitimde mükemmellik ve bilginin artması için çabalamaktadır. UM, her düzeyde, lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde çalışma programları yürütmektedir.

UM, öğrenci ve personel hareketliliğini ve uluslararası derneklere, ağlara ve projelere aktif katılımı teşvik etmektedir. Üniversite personeli ve öğrencileri, birçok ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama projesinde yer alarak endüstri için temel araştırmalar ve uygulamalar ve genel olarak toplumla bilgi alışverişi üzerinde çalışmaktadırlar. UM ayrıca gelişimde ve yaşam boyu öğrenmede sürdürülebilirliği desteklemektedir. Eğitim Fakültesi, farklı düzeylerdeki öğretmenler için çalışma programları geliştirmekte ve pedagoji ve eğitimle ilgili alanlarda bilimsel araştırmalarını sürdürmektedir.

Son 5 yılda, Eğitim Fakültesi, çeşitli alanlarda bir dizi ulusal, uluslararası ve AB projesine katılmıştır. Bunlar;
yüksek öğretim kurumlarının yeniliği, okul öncesi öğretmenleri için öğretim programlarının adaptasyonu, yabancı dil öğrenen gençler için çalışma programlarının geliştirilmesi, BİT eğitiminin geliştirilmesi, ve açık yenilikler için bir merkezin kurulmasıdır. 

Educloud

Educloud uzmanlık alanı, kamu kurumlarının, eğitim kurumlarının, eğitim ihtiyacı olan şirketlerin ve hedef grupların eğitim ihtiyaçlarına göre teknolojik çözümler geliştirmek olan ve faaliyetlerine yeni başlamış bir kuruluştur.

Educloud, katılımcıları öğrenme süreçlerine dahil eden etkileşimli eğitim platformları geliştirmektedir. Ekip üyeleri, “Etkileşimli Yazılım” ve “Web tabanlı yazılım” konularında BİT teknolojileri konusunda deneyimlidir. İşletme, eğitimcileri uygulamalara aktif olarak dahil etmeye özel önem vermekte ve onlara BİT alanındaki becerilerini geliştirme fırsatları sağlamak için tüm destek mekanizmalarını kullanmaktadır.

Educloud ayrıca dernekler ve diğer sosyal kuruluşlarla yakın işbirliği ile çalışmakta ve sanal platformlarda daha fazla insana ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Kuruluşun geleceğe yönelik planı, Avrupa’daki eğitimciler ve öğretim görevlileri için daha fazla destek mekanizmasına ulaşmak ve çalışma alanını daha fazla akademisyene hitap edecek şekilde iyileştirmek ve çeşitli alanlarla ilgilenen akademisyenlerden oluşan bir eğitim ağı oluşturmaktır.

Robotik Okulu

Robot Okulu (Scuola di Robotica), İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış bir eğitim kurumudur ve Avrupa Robotik Platformunun üyesidir. Eğitim ihtiyaçlarını desteklemek için robotik kullanma konusunda geniş deneyime sahiptir.

Robot Okulu, robot bilimcilerinden ve Beşeri Bilimler alanındaki akademisyenlerden oluşan bir Komite tarafından kurulmuştur (2000), ve Bilimsel Komite olarak hizmet vermektedir. Scuola di Robotica’nın amacı, erken çocukluktan lise eğitimine kadar öğrenciler ve gençler arasında Robotik bilimi hakkındaki bilgileri yaygınlaştırmaktır.

Scuola di Robotica, Roboethics’in (Roboetikte Etik, Yasal ve Toplumsal Yönler – ELSA) desteklenmesinde kilit rol oynamıştır, ELSA’nın Ortağı ve Avrupa Eylemi “CARE” için Hakemlik görevlerinde bulunmaktadır.
Avrupa Robotik Derneği ve Avrupa Kadın ve Teknoloji Merkezi (ECWT) üyesidir. Roberta Projesinin Ulusal Merkezi, Girls Discover Robot; FIRST® LEGO® League (FLL) etkinliklerinin Bölgesel Ortağıdır.  Avrupa Komisyonu euRobotics Haftası Ulusal Koordinatörüdür; ve NAO Challenge İtalya Büyükelçisidir.
School of Robotics, Robotik ve Toplum arasındaki karmaşık etkileşimin araştırılmasına derinlemesine katılmakta ve robotikte uygulanan etik yani Roboetikin geliştirilmesi için uluslararası projeleri desteklemektedir.

Rijeka Üniversitesi

Rijeka Üniversitesi (UNIRI), Hırvatistan’ın batı tarafında kurulmuş temel eğitim ve araştırma kurumudur. Uzun süredir devam eden yüksek öğretim kurumları ve faaliyetleri geleneğini takiben 1973 yılında kurulan Rijeka Üniversitesi’nin 16 bileşeni vardır. Bunlar 1 uygulamalı sanatlar akademisi, 10 fakülte ve 4 üniversite bölümüdür. Bünyesinde 161’den fazla çalışma programı yürütülmekte olan UNIRI’nin 16 500 öğrencisi, 1700’den fazla çalışanı ve yaklaşık 1000 araştırmacısı vardır.
UNIRI, Hırvatistan’da “Araştırmacılar için Avrupa Sözleşmesi” ve “Araştırmacıların İşe Alımına İlişkin Davranış Kuralları” nı imzalayan ilk üniversitedir ve böylelikle Avrupa Komisyonu’nun istihdam edilebilirliği artırmayı ve araştırma kariyerlerini strateji stratejisinin hayati unsurları olarak teşvik etmeyi amaçlayan girişimini kabul etmiştir. Avrupa’da ekonomik büyüme, istihdam ve Avrupa Araştırma Alanının kurulmasını desteklemektedir. Buna ek olarak, UNIRI, “İnsan Kaynakları Stratejisi Uygulama Grubu” na katılım için Avrupa Komisyonu’nun sözleşmesini imzalayan ilk kurum olmuştur.
UNIRI aynı zamanda kalkınma stratejisi belirleyen ilk Hırvat üniversitesidir. Mükemmeliyet, kalite güvencesi, yaşam boyu öğrenme, yerel topluluk ve ekonomi ile aktif işbirliği ve EHEA ve ERA’ya aktif katılım üzerine odaklanmaktadır. UNIRI 2019’dan beri “E + European Universities Initiative: Young Universities for the Future of Europe” (YUFE) üyesidir.