+902322601001
info@algolittle.org

Rezultati

Nastavni Plan i Program Predmeta

VJEŠTINE ALGORITAMSKOG RAZMIŠLJANJA U RANOM DJETINJSTVU

Algoritamsko razmišljanje podrazumijeva uočavanje redoslijeda ili uzorka te raščlanjivanje na korake ili upute. Algoritmi su duboko ugrađeni u današnju tehnologiju (Karkare, 2019).
Iako svi algoritmi započinju s jednim korakom i završavaju s drugim, pa se čini da nemaju mašte ili originalne ideje, u sebi skrivaju stvaranje. Određivanje slijeda tih koraka prema navedenim ciljevima i izgradnja samog algoritma dio je kreativnog postupka.
Najvažnija perspektiva koju će nastavni plan ovog predmeta donijeti jest „Algoritamske vještine razmišljanja postavljaju djecu u središte obrazovnog procesa kao aktivne učenike koji stvaraju, dizajniraju, planiraju i djeluju tijekom procesa učenja. Dakle, dizajn nastave biti će dizajniran za preddiplomske studente ranog I predškolskog obrazovanja kako bi podržali mlađu djecu da primijene algoritamsko razmišljanje u svim područjima učenja i svakodnevnim životnim zadacima, na način da će se nastavni plan odraziti na podučavanje svih predmetnih područja. “
Vještine algoritamskog razmišljanja i slobodna kreativnost za rješavanje problema teme su koje su izuzetno nove u programima predškolskog odgoja i obrazovanja. Većina pedagoških kolegija nema teme koje se odnose na kurikulum, obrazovanje ili programe o integriranju algoritamskog razmišljanja u sva predmetna područja predškolskog obrazovanja. Također je važno da postojeći kolegiji poput “Umjetnosti u ranom djetinjstvu” ili “Matematike u ranom djetinjstvu” mogu integrirati kurikulum ovog predmeta (djelomično relevantni moduli) kako bi proširili svoje ciljeve u smjeru unapređivanja vještina razmišljanja kod djece. Kurikulum ovog predmeta će zadovoljiti potrebe u tom pogledu.

Više o

Nastavni Materijali

ANIMIRANE PREZENTACIJE

Animirane prezentacije imati će inovativne značajke poput video isječaka, nelinearnog tijeka sadržaja za učenje koji omogućuje odabir različitih opcija i prikaz rezultata izbora, interaktivne kvizove koji trenutno ocjenjuju odgovore, audio zapise, atraktivne suvremene informacije o algoritmima i stvaranju, itd. Sve navedeno će studentima omogućiti uvid u poticanje algoritamskog razmišljanja.
Studenti će moći raspravljati o raznim situacijama učenja tijekom nastave i primijeniti neke aktivnosti u učionici kako bi promatrali vlastite reakcije pri stvaranju algoritama raščlanjujući zadane situacije/slučajeve/probleme/zadatke na manje korake te ih slijediti I izvršavati kako bi postigli svoje ciljeve. Također će uvidjeti kako proces stvaranja algoritama može koristiti različite mogućnosti rješenja koje dovode do zadanih ciljeva.
Studenti će biti angažirani sadržajem prezentacija, povećanom motivacijom i usredotočenošću na materijale. Gledati će videozapise, slušati zvučne zapise, slijediti upute i pripremati odgovore za slijedeće satove, rješavati kvizove prije nastavka učena i slično, što će im pružiti dodatnu priliku za razgovor o aktivnostima učenja i poučavanja tijekom nastave. Animirane prezentacije bit će otvorenog pristupa.
Projektna praksa također će uključiti korištenje virtualne učionice u kojoj će svi studenti koji upisuju ovaj kolegij biti registrirani te će moći međusobno komunicirati kako bi zajedno stvorili još više aktivnosti učenja i poučavanja i poboljšali svoje vještine poučavanja. Virtualna učionica biti će postavljena na postojećoj platformi virtualne učionice na Internetu.

Više o