+902322601001
info@algolittle.org

Proje Ekibi

Ekibimiz

Proje Etkinliklerinde yer alanlar uzmanlarımızla tanışın.

İzmir Democracy University

Profesör İlke Evin Gencel, Doktora çalışmalarını İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğretim Programı Geliştirme ve Öğretim alanında tamamlamıştır. Öğretim Programı geliştirme, öğretim tasarımı, deneyimsel öğrenme ve öğretmen eğitimi konularında ulusal ve uluslararası çalışmaları bulunmaktadır. Doktora sonrası araştırmalarını ABD’de Florida Eyalet Üniversitesi’nde yaptı. Akademik çalışma hayatı boyunca eğitim teknolojileri alanı da dahil olmak üzere çok sayıda eğitim projesini yürüttü.

İzmir Democracy University

Doçent Dr. Sibel Yoleri, İzmir Demokrasi Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora çalışmasının ardından 2013 yılında YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) araştırma fonu ile Indiana Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Araştırma ilgi alanları erken çocuklukta mizaç özellikleri, erken çocuklukta problem davranışlar ve okula uyumdur. Çok sayıda bilimsel makale yayınlamış ve birçok uluslararası konferansa katılmıştır.

İzmir Democracy University

Doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Öğretmenliği bölümünde almıştır. Halen İzmir Demokrasi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tam zamanlı öğretim üyesidir. Alanında 10 yılı aşkın tecrübesi ile çeşitli ulusal ve uluslararası eğitim projelerinin koordinatörlüğünü yapmış ve yönlendirme komitelerinde yer almıştır. Aynı zamanda Dünya Öğretim Programı ve Öğretim Konseyi’nin (WCCI) yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Bölümü’nün saymanıdır. Araştırma ilgi alanları arasında dil öğretmeni eğitimi, dil testi ve değerlendirmesi ve dil yıpranması yer almaktadır.

İzmir Democracy University

Büşra Akyüz, doktora eğitimine İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitim bilimleri alanında devam etmektedir. Birçok uluslararası ve ulusal projede araştırmacı olarak bulunmuş ve bilimsel konferanslara katılmıştır. Araştırma ilgi alanları arasında düşünme becerileri, sosyal-duygusal öğrenme, yenilikçi öğretim teknikleri ve eğitimde dijitalleşme yer almaktadır.

University of Maribor

Marta Licardo, Slovenya’da Maribor Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde profesör öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma ilgi alanları pedagoji, didaktik, erken çocukluk eğitiminde sosyal bilimler, kaynaştırma, özel gereksinimli çocukların ve göçmen çocukların eğitimidir. Slovenya için Avrupa Erken Çocukluk Eğitimi Araştırma Derneği’nin ülke koordinatörüdür. Araştırma ilgi alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda projeye imza attı. Daha fazla bilgi için: Kişisel Web Sayfası 2019 yılında Finlandiya’nın Oulu Üniversitesi’nde ev sahibi profesör olarak çalışmaktadır.

University of Rijeka

Profesör Lidija Vujičić, Ph.D. erken ve okul öncesi eğitimle ilgili çeşitli lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Bilimsel ilgi alanları: erken ve okul öncesi eğitim; çocuk ve çocukluğun yeni paradigması, eğitim kurumlarının kültürü; (birlikte)müfredat oluşturma, okul öncesi öğretmenlerinin temel eğitimi; öğretmenlerin/anaokulunun mesleki gelişimi eğitimciler; eylem araştırması. “Eğitim Kültürü” adlı projeye liderlik etti.
Bilginin (Birlikte)inşasında Bir Faktör Olarak Kurumlar.“ Çok sayıda bilimsel makale yayınladı, birçok uluslararası ve ulusal bilimsel konferansa katıldı ve birçok ulusal ve uluslararası projede işbirliği yaptı. Daha fazla bilgi için: Personal webpage

University of Rijeka

Doçent Petra Pejić Papak, PhD Öğretmen Eğitimi Fakültesi’nde Didaktik, Didaktik Dokimoloji ve Boş Zaman Eğitimi ve Öğretimi gibi çeşitli lisansüstü dersler vermektedir. 2013 yılından beri Rijeka Üniversitesi’nde eğitim ve öğrencilerden sorumlu dekan yardımcısı ve kalite yönetimi ve iyileştirme komitesi temsilcisi olarak çalışmaktadır. Yeni yaklaşımlara, öğretme ve öğrenme stratejilerine, öğretmen yeterliliğine, öğretimde modern teknolojinin kullanılmasının önemine ve öğretmenler ve öğrenciler arasında araştırma yürütmeye yönelik çeşitli bilimsel makaleler yayınlamıştır. Algoritmik Düşünmeyi Öğretme Oyunları için Erasmus+ projesinde Fakülte Öğretmen Eğitimi ekibi uzmanlarının bir üyesiydi”. Daha fazla bilgi için: Personal webpage

University of Rijeka

Yardımcı Doçent Jasminka Mezak, Doktora Bilişim alanında Bilgisayar Okuryazarlığı, İlköğretimde Bilgisayar ve Erken ve Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayar gibi çeşitli lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Temel mesleki ve araştırma ilgi alanları, harmanlanmış öğrenme yaklaşımları dahil olmak üzere eğitimde BİT ve dijital araçların kullanımı ve BİT kullanarak yeni pedagojik yaklaşımların uygulanması ve değerlendirilmesidir. 2017-2019 yılları arasında proje ekibinin lideriydi.
Öğretmen Eğitimi Fakültesi, Erasmus+ projesi “Algoritmik Düşünmeyi Öğretme Oyunları”nda ortak olarak. Halen Rijeka Üniversitesi’nde “Öğrenme, öğretme ve kapsayıcı eğitimi teşvik etme bağlamında dijital oyunlar” projesinde araştırmacıdır. Daha fazla bilgi için: Personal webpage

University of Rijeka

Yardımcı Doçent Lucija Jančec, PhD Deneyime Dayalı Öğrenme, Erken ve Okul Öncesi Eğitim Pedagojisi ve sınıfta sosyo-duygusal yeterliliklerin Teşviki gibi çeşitli lisansüstü dersler vermektedir. Genel ilgi alanı, herhangi bir eğitim biçimindeki örtük programın araştırılması (“pratikte teori”), kurumlarda pedagojik çalışmalarda mikro elementlerin farkındalığının artırılmasında önemli bir özellik olarak disiplinler arası çalışmalar yoluyla diğer araştırma alanlarıyla olan ilişkisidir. İlgi alanları arasında sosyal yeterliliklerin yanı sıra pedagojik açıdan öğrenme yeterliliklerini geliştirme, özellikle eğitimsel faydalar yer almaktadır. Daha fazla bilgi için: Personal webpage

Instituto Politecnico de Viseu

Doçent Doktor Maria Figueiredo, 2000 yılından beri İlk Erken Çocukluk Öğretmenliği alanında Viseu Politeknik Eğitim Fakültesi’nde çalışmaktadır. Araştırma ilgi alanları, Çocuk Hakları ve öğretmenlerin bilgi ve kimliği ile bağlantılı Pedagoji ve Didaktiktir. Dr Figueiredo aynı zamanda Avrupa Eğitim Araştırmaları Derneği (EERA) Genel Sekreteridir.

Instituto Politecnico de Viseu

Valter Alves, PhD, Multimedya Teknolojileri ve Tasarım Derecesi direktörü olduğu Viseu Politeknik Teknoloji ve Yönetim Okulu’nda Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. CISeD’de, teknoloji aracılığıyla yaşam kalitesini ve çeşitli bağlamlarda gelişmeyi teşvik etmekle ilgilenen bir araştırmacıdır.

Scuola di Robotica

Fiorella Operto Felsefe eğitimi aldı, İleri Robotik uygulamalarının sosyal etkisi konusunda İtalyan Araştırma Konseyi ile işbirliği yaptı. 2000 yılında İtalya’da bugün başkan yardımcısı olduğu School of Robotics Society’yi kurdu. Roboetiğin (Roboetikte Etik, Yasal ve Toplumsal Konular) tanımlanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. ECWT (AB Avrupa Kadın ve Teknoloji Merkezi) için Yüksek Düzeyli Danışma Komitesi Üyesi ve Danışman ve “The Open Roboethics Initiative” üyesidir.

Scuola di Robotica

Luca Gilardi, elektronik ve telekomünikasyon alanında bir teknisyendir ve Fizik diplomasına sahiptir ve deneysel ve uygulamalı etkinliklere geniş bir ilgisi vardır. Özellikle çocuklar ve öğretmenler için eğitim kursları alanında eğitici robotik ile uğraştığı Scuola di Robotica’da çalışmaktadır. Daha önce bir meslek okulunda öğretmen olarak çalıştı ve aynı zamanda çeşitli bilimsel yaygınlaştırmama etkinliklerinde yer aldı.

Educloud

Educloud Ed-Tech’te uluslararası ilişkilerden sorumlu olan Elif Anda, İngilizce öğretmenliği deneyimine sahip olup, İngilizce ve Kimya Eğitimi diplomasına sahiptir. Çeşitli yayınevlerinde editör ve ders kitabı yazarlığı yaptı. İlgi alanları arasında dil öğretimi ve öğrenimi ile yenilikçi eğitim yöntem ve teknikleri yer almaktadır.