+902322601001
info@algolittle.org

Hakkında

Hedeflerimiz

İlk hedefimiz, okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerine algoritmik düşünme becerilerini okul öncesi eğitimine nasıl yansıtacaklarını ve müzik, sanat, matematik, drama, bilim, davranış geliştirme, anadil ve ilk yabancı dil gibi okul öncesi döneminde ele alınan öğrenme alanlarına nasıl entegre edeceklerini öğretmek için bir ders programı ve öğretim materyalleri hazırlamaktır.
Diğer hedeflerimiz;
– Okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin çağdaş öğretim becerileri üzerinde anında etki için BİT odaklı öğretme / öğrenme faaliyetlerindeki beceri boşluklarının kapatılması
– Okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin, yenilikçi bir öğretim yaklaşımı olarak oyun temelli öğrenme yoluyla algoritmik düşünme becerilerinin kullanılmasıyla ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması
– Algoritmik düşünme becerilerinin okul öncesi eğitiminde odaklanılan tüm konu alanlarına entegrasyonu ile ilgili olarak ortak üniversitelerin öğretim üyelerinin kapasite gelişimine destek olmak

Etkinliklerimiz

Proje etkinliklerine yönetim ve yaygınlaştırma faaliyetleri ile başlayacağız. Başlangıç toplantısından önce, birinci fikri çıktının (IO1) ilk raporunu hazırlamaya başlayacağız. IO1’in tamamlanmasının ardından IO2’nin hazırlanmasına geçeceğiz. Pilot uygulama süreci, fikri çıktıların sonuçlandırılmasını takip edecektir. Son olarak, ortak ülkelerde çoğaltıcı etkinlikler gerçekleşecektir. 

Beklenen Sonuçlar

– Proje uygulamasının bize etkinliği ve yenilikçiliği bilimsel olarak test edilmiş ve kanıtlanmış başarılı bir kurs içeriği sağlamasını bekliyoruz.
– Akademik makale vasıtasıyla proje uygulamasının sonuçlarını akademi dünyası ile paylaşacağız. Bu durumun, proje uygulamasının görünürlüğünü artırmasını ve yaygınlaştırma alanını genişletmeye hizmet etmesini bekliyoruz.
– Önümüzdeki yıllarda bu seçmeli dersi alan okulöncesi öğretmenliği öğrencileri AKTS kredilerini de almış olacaklar.
– Proje uygulamasının Avrupa Üniversiteleri ve BİT sektör temsilcileri arasındaki işbirliğini güçlendirmesini bekliyoruz.
– Proje uygulaması sırasında üretilen tüm bilimsel dokümanlar bu proje web sitesinde yayınlanacak ve açık erişime sahip olacaktır.

Etkiler

Proje uygulaması, okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin farklı konu alanlarının öğretimi ile ilgili becerileri gelişimlerini doğrudan etkileyecektir. Olayları farklı açılardan görmeleri için çocukları nasıl destekleyeceklerini öğreneceklerdir. İzleyeceğimiz farklı algoritmaların (küçük adımlar) oluşturulması bizi tamamen farklı deneyimlere götürecektir. Lisans öğrencileri ayrıca çocukların algoritmalar oluşturmak, uygulamak ve amaca ulaşıp ulaşamayacaklarını görmek açısından nasıl desteklenmesi gerektiğini öğreneceklerdir. Okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencileri ayrıca çocukların oluşturdukları algoritmaları kontrol etmelerini, sorunlu adımları görmelerini ve düzeltmelerini nasıl sağlayacaklarını öğreneceklerdir.
Eğer çocukların akıl yürütmesini geliştirebilirsek, bu onları gelecekte kod (algoritmalardan oluşur) oluşturmaları, sorunlarını çözmeleri, olayları farklı yönlerden görmeleri ve işlevsel yollar bulabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerilerle donatabileceğimiz anlamına gelir. Algoritmik beceriler aynı zamanda istihdam edilmek için gerekli becerilere sahip olmalarını da sağlayacaktır.