+902322601001
info@algolittle.org

O Projektu

Ciljevi

Naš prvi cilj je pripremiti nastavni program i materijale za poučavanje studenata preddiplomskih studija ranog I predškolskog odgoja i obrazovanja kojim će moći uključiti vještine algoritamskog razmišljenja u sva područjia predškolskog odgoja i obrazovanja te ih integrirati u poučavanje glazbe, umjetnosti, matematike, glume, priroslovlja, razvoja ponašanja te materinjeg i prvog stranog jezika, koje se odnose na rano djetinjstvo.
Također ciljamo na
– Nadograđivanje vještina koje uključuju aktivnosti poučavanja i učenja orijentiranih na IKT za neposredni utjecaj na suvremene nastavne vještine preddiplomskih studenata ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
– Povećavanje stjecanja znanja i vještina studenata preddiplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje se odnose na korištenje vještina algoritamskog razmišljanja kroz učenje temeljeno na igri kao inovativan pristup poučavanju
– Unaprjeđivanje vještina predavača na partnerskim sveučilištima vezanih uz integraciju vještina algoritamskog razmišljanja u sva predmetna područja usmjerena na rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Aktivnosti

Započet ćemo s aktivnostima diseminacije projekta usporedno s menadžmentom. Prije uvodnog sastanka započet ćemo s pripremom prvog izvješća o intelektualnom ishodu 1 (IO1).
Po završetku IO1 prelazi se na pripremu intelektualnog ishoda 2 (IO2). Postupak provođenja pilot projekta odvijati će se nakon izrade oba intelektualna ishoda. Naposlijetku, različita događanja će se održavati u zemljama partnera.

Očekivani Rezultati

– Radom na projeku dobiti ćemo sadržaj kolegija čiji će se učinak i inovativnost provjeravati i znanstveno dokazati.
– Pripremati ćemo znanstvene članke i dijeliti rezultate projekta s akademskom zajednicom, što će povećati vidljivost i služiti za diseminaciju projekta.
– Preddiplomski studenti u zemljama partnerima koji sljedećih godina budu upisali ovaj izborni kolegij dobit će ECTS bodove.
– Projektna praksa ojačat će suradnju između europskih sveučilišta i predstavnika ICT sektora.
– Sve znanstvene publikacije nastale tijekom projektne prakse bit će objavljeni u otvorenom pristupu na ovom web sjedištu projekta.

Utjecaji

Projektna praksa izravno će utjecati na usavršavanje preddiplomskih studenata u poučavanju različitih predmetnih područja. Studenti će moći pomoći djeci da sagledaju događaje iz različitih perspektiva. Stvaranje različitih algoritama (malih koraka) koje se slijedi dovodi do potpuno različitih iskustava. Studenti će također moći podržati djecu u stvaranju algoritama, poučiti ih kako primijeniti korake u algoritmu te procjeniti mogu li postići cilj ili ne. Preddiplomski studenti također će moći pružiti podršku djeci da sama provjere korake svojeg algoritma, uvide problematične korake i isprave ih.
Razvijanjem sposobnosti prosuđivanja kod djece, omogućuje se stjecanje potrebnih vještina za stvaranje računalnih programa (sastoje se od algoritama), rješavanje problema, sagledavanje događaja iz različitih aspekata i iznalaženje funkcionalnih načina za postizanje ciljeva. Dugoročno, to će nadograđivati vještine za buduće zapošljavanje.