+902322601001
info@algolittle.org

Partneri

Coordinator

Sveučilište İzmir Demokrasi

Sveučilište İzmir Demokrasi osnovano je 2016. Unatoč tome što je mlado, sveučilište ima 10 fakulteta, 3 instituta i 3 učilišta koji imaju stručno akademsko osoblje u svojem području. Sveučilište Izmir Demokrasi otvoreno je za 13 diplomskih i 5 doktorskih programa u Turskoj I radi po najvišim kriterijima. Jedno je od pet najboljih javnih sveučilišta, vrlo je konkurentno i inovativno.
Sveučilište İzmir Demokrasi svakog mjeseca organizira društvene događaje s 50 studentskih grupa osnovanih u kratkom vremenu.
Iako je novo sveučilište, organizira mnoge međunarodne kongrese i provodi mnoge projekte podržane od Turskog vijeća za znanost i tehnologiju. Ispunjavajući bolonjski proces i postupak prihvaćanja EU deklaracije u ožujku 2019. godine, sveučilište je predalo velik broj projektnih prijava.
Fakultet za obrazovne znanosti s Odjelima za nastavne planove i programe, vođenje i psihološko savjetovanje redovito održavaju konferencije s uglednim i utjecajnim znanstvenicima s ciljem povećanja motivacije.

Partneri

Institut za Politehniku Viseu

Institut za politehniku Viseu (IPV), osnovan 26. prosinca 1979., uokviren je širom filozofijom koja podržava uspješnu provedbu javnog veleučilišnog visokog obrazovanja u Portugalu: suradnja s okolnom zajednicom na recipročnoj osnovi, usmjerena je na promicanje svijesti o regionalnim problemima i provedbu dobrih rješenja. IPV nastoji ispuniti ovu ambiciju tehničkim, humanističkim i osobnim usavršavanjem svojih studenata, kako bi ih osposobili za doprinos razvoju portugalskog društva; razvoj istraživačkih aktivnosti, imajući u vidu potrebe okolnog konteksta; te ostvarivanju kulturne razmjene i suradnje s drugim državnim / privatnim institucijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Institut se sastoji od pet škola: Obrazovanje, Tehnologija i menadžment, Poljoprivreda, Tehnologija i menadžment (u gradu Lamego) i Zdravstvo. Misija IPV-a je osposobljavanje stručnjaka s visokim tehničko-znanstvenim znanjem i vještinama te promicanje inovacija koje su omogućene uspješnom suradnjom između institucija za osposobljavanje i regionalne znanstvene i tehnološke zajednice u kontekstu sve globaliziranijeg i međunarodnog društva.

Sveučililšte u Mariboru

Sveučililšte u Mariboru (UM) drugo je najveće slovensko javno sveučilište s više od 20.000 studenata i oko 1.000 akademskog osoblja. Teži izvrsnosti u obrazovanju i povećanju znanja uz pomoć aplikativnih i temeljnih istraživanja. Izvode studijske programe na svim razinama: preddiplomskim, poslijediplomskim i doktorskim studijima.
UM potiče mobilnost studenata i osoblja i aktivno sudjelovanje u međunarodnim udrugama, mrežama i projektima. Sveučilišno osoblje i studenti uključeni su u mnoge nacionalne i međunarodne istraživačke i aplikativne projekte, radeći na osnovnim istraživanjima i aplikacijama za industriju te razmjenu znanja s društvom općenito. UM također promiče održivost u razvoju i cjeloživotnom učenju.
Pedagoški fakultet razvija studijske programe za nastavnike na različitim razinama i bavi se znanstvenim istraživanjima u pedagogiji i područjima vezanim uz obrazovanje.
U posljednjih 5 godina Pedagoški fakultet sudjelovao je u brojnim nacionalnim, međunarodnim i završnim EU projektima, u različitim područjima: inovacije visokoškolskih ustanova, usklađivanje kurikuluma za predškolske odgojitelje, razvoj studijskih programa za mlade koji uče strane jezike, razvoj ICT obrazovanja, uspostava centra za otvorene inovacije.

Educloud

Educloud je novoosnovano poduzeće. Područje stručnosti Educlouda može se opisati kao razvoj tehnoloških rješenja koja udovoljavaju potrebama tvrtki i ciljnih skupina. Educloud razvija interaktivne obrazovne platforme koje uključuju sudionike u proces učenja. Članovi tima imaju iskustva u IKT tehnologijama na teme „Interaktivni softver“ i „Softver zasnovan na webu“. Poduzeće daje posebnu važnost aktivnom uključivanju nastavnika i koristi sve potporne mehanizme za ostvarivanje mogućnosti poboljšanja nastavničkih vještina u polju IKT-a.
Educloud također vrlo usko surađuje s udrugama i drugim društvenim organizacijama te im pomaže za bolju vidljivost I pristupačnost na virtualnim platformama. Budući planovi poduzeća su postići više mehanizama podrške za nastavnike i predavače diljem Europe te poboljšati njihov rad na način da se mogu virtualno obraćati većem broju akademiskih djelatnika, stvoriti mrežu akademika zainteresiranih za različita područja.

Škola Robotike

Škola robotike (Scuola di Robotica) je centar za obrazovanje i osposobljavanje kojeg je certificiralo talijansko Ministarstvo obrazovanja i član je Europske platforme za robotiku. Ima veliko iskustvo u primjeni robotike u obrazovne svrhe. Povjerenstvo koje se sastoji od znanstvenika iz područja robotike i humanističkih znanosti osnovalo je Školu robotike (2000) i služi kao Znanstveni odbor. Cilj Scuole di Robotica je promicanje znanja o znanosti robotike među studentima i mladima, od ranog djetinjstva do srednjoškolskog obrazovanja.
Scuola di Robotica bila je ključna u promicanju robotike (etički, pravni i društveni aspekti robotike – ELSA) te je sudjelovala kao ELSA-in partner i sudac za europsku akciju CARE. Članica je Europskog udruženja robotičara i Europskog centra za žene i tehnologiju (ECWT). Scuola di Robotica je Nacionalni centar za projekt Roberta I projekt Djevojke otkrivaju robota, regionalni partner FIRST® LEGO® lige (FLL), nacionalni koordinator Europskog Tjedna euRobotike i NAO Challenge ambasador za Italiju. Škola robotike duboko je uključena u proučavanje složene interakcije robotike i društva te podržava međunarodni projekt za razvoj roboetike, etike koja se primjenjuje na robotiku.

UNIVERSITY OF RIJEKA

Sveučilište u Rijeci (UNIRI) temeljna je obrazovna i istraživačka institucija u zapadnom dijelu Hrvatske. Osnovano je 1973. godine slijedeći dugogodišnju tradiciju visokoškolskih ustanova. UNIRI ima 16 sastavnica: Akademiju primijenjenih umjetnosti, 10 fakulteta i 4 sveučilišna odjela s preko 161 studijskih programa. UNIRI ima 16 500 studenata, preko 1700 zaposlenika i gotovo 1000 istraživača. UNIRI je prvo hrvatsko sveučilište koje je postavilo strategiju razvoja. Fokusira se na izvrsnost, osiguranje kvalitete, cjeloživotno učenje, aktivnu suradnju s lokalnom zajednicom i gospodarstvom i aktivno uključivanje u EHEA i ERA. Od 2019. UNIRI je član E+ Europske sveučilišne inicijative: Mlada sveučilišta za budućnost Europe (YUFE).
Učiteljski Fakultet u Rijeci nudi Integrirani Učiteljski studij te preddiplomski i diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. S ciljem provođenja interdisciplinarnih istraživanja ranog djetinjstva, predškolskog i osnovnog obrazovanja, kao i povezivanja prakse, istraživačkih i obrazovnih programa, Fakultet je osnovao Centar za istraživanje djetinjstva. Njegova je svrha ojačati interdisciplinarna istraživanja na polju djetinjstva, s ciljem promicanja prakse ranog djetinjstva, predškolskog i osnovnog obrazovanja u kontekstu suvremenog institucionalnog djetinjstva, kao i stvaranje mjesta podrške za daljnji razvoj profesionalnog identiteta praktičara i istraživača u ovom području stručnosti.