+902322601001
info@algolittle.org

Partnerji

Koordinator

Univerza İzmir Demokrasi

Univerza İzmir Demokrasi je bila ustanovljena leta 2016. Kljub temu da je univerza mlada ima 10 fakultet, 3 inštitute in 3 visoke strokovne šole. Univerza, ki ima visoko usposobljeno strokovno osebje nudi 13 podiplomskih in 5 doktorskih študijskih programov, ter nadaljuje svoje poslanstvo z najvišjimi kriteriji.
Je konkurenčna in inovativna univerza ter sodi med 5 najboljših javnih univerz.
Univerza İzmir Demokrasi vsak mesec organizira dogodke, znotraj katerih deluje 50 študentskih skupin.
Čeprav je univerza nova, organizira številne mednarodne kongrese in projekte v sodelovanju s Turškim svetom za znanost in tehnologijo.
Po zaključku bolonjskega procesa in postopka sprejemanja EU deklaracije v marcu 2019, je univerza oddala veliko prijav za projekte.
Na Pedagoški fakulteti delujeta Oddelek za didaktiko in poučevanje ter Oddelek za psihologijo, ki organizirata redne konference na katerih sodelujejo pomembni strokovnjaki.

Partnerji

Politehnični Inštitut, Viseu

Inštitut IPV (Polytechnic Institute of Viseu ) je bil ustanovljen 26. decembra 1979. Uspešno izvaja visokošolska izobraževanja na tehničnem področju na Portugalskem.
Vzajemno sodelovanje inštituta z okolico je namenjeno spodbujanju zavedanja regionalnih problemov in izvajanju dobrih rešitev.
IPV si prizadeva izpolniti to ambicijo s tehničnim in humanističnim usposabljanjem svojih študentov, da bi lahko prispevali k razvoju portugalske družbe. Prav tako skrbi za razvoj raziskovalnih dejavnosti ob upoštevanju potreb okolja. IPV skrbi tudi za kulturno izmenjavo in sodeluje z drugimi državnimi ter zasebnimi institucijami na nacionalni in mednarodni ravni. Znotraj inštituta deluje pet šol: Šola za izobraževanje, Šola za tehnologijo in upravljanje, Šola za kmetijske vede, Šola za tehnologijo in upravljanje (v mestu Lamego) in Šola za zdravstvene vede.
Namen IPV je usposabljati strokovnjake z visokim tehničnim in strokovnim znanjem ter spodbujati inovacije, ki nastanejo v tesnem sodelovanju med ustanovami za usposabljanje in regionalno znanstveno- tehnološko skupnostjo, v kontekstu vse bolj globalizirane in mednarodne družbe.

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru (UM) je druga največja univerza v Sloveniji z več kot 20.000 študenti in okvirno 1.000 visokošolskimi učitelji. Teži k odličnosti v izobraževanju in povečanju znanja s pomočjo aplikativnih in temeljnih raziskav. UM izvaja dodiplomske, podiplomske in doktorske študijske programe. UM spodbuja mobilnost (študentov in zaposlenih) ter aktivno sodelovanje v mednarodnih združenjih, mrežah in projektih.
Univerzitetno osebje in študenti so vključeni v številne državne, mednarodne raziskovalne in aplikativne projekte, ki se ukvarjajo z osnovnimi raziskavami in aplikacijami za industrijo ter izmenjavo znanj z družbo na splošno.
UM prav tako vzpodbuja trajnost v razvoju in vseživljenjskem učenju.
Pedagoška fakulteta razvija študijske programe za učitelje na različnih ravneh in se ukvarja z znanstvenimi raziskavami na pedagoškem in izobraževalnem področju.
V zadnjih 5 letih je Pedagoška fakulteta sodelovala v številnih državnih, mednarodnih in EU projektih, na področjih, kot so:
inovacije visokošolskih zavodov, uskladitev učnih načrtov na področju predšolske vzgoje, razvoj
študijskih programov za mlade učitelje tujih jezikov, razvoj IKT izobraževanja, ustanovitev centra za odprte inovacije.

Educloud

Educloud je novo ustanovljeno podjetje, ki se ukvarja z razvojem tehnoloških rešitev za potrebe podjetij in ciljnih skupin.
Educloud razvija interaktivne izobraževalne platforme, ki vključujejo udeležence v učnih procesih. Člani tima v podjetju so izkušeni v IKT tehnologijah, ki vključujejo interaktivno programsko opremo in spletno programsko opremo. Podjetje daje poseben pomen aktivnemu vključevanju predavateljev in uporablja različne podporne mehanizme, ki predavateljem omogočajo izboljšati svoje spretnosti na področju IKT.
Educloud tesno sodeluje tudi z različnimi združenji in organizacijami ter jim pomaga doseči več ljudi na virtualnih platformah. V prihodnosti je načrt podjetja doseči več podpornih mehanizmov za predavatelje po vsej Evropi, izboljšati delovno področje podjetja tako, da bo nagovarjalo še več akademikov ter ustvariti mrežo akademikov, ki jih zanimajo različna področja.

Šola Robotike

Šola Robotike (Scuola di Robotica) je izobraževalni center, potrjen s strani Ministrstva za izobraževanje. Šola robotike je članica Evropske platforme za robotiko in ima veliko izkušnj pri uporabi robotike za izobraževalne namene. Odbor, ki ga sestavljajo znanstveniki robotike in humanistike, je leta 2000 ustanovil šolo robotike, ki deluje, kot znanstveni odbor. Cilj izobraževalnega centra je promoviranje znanja robotike med študenti, mladostniki in otroki od zgodnjega otroštva do obdobja srednješolskega izobraževanja.
Šola robotike je bila ključna pri spodbujanju etike v robotiki (etični, pravni in družbeni vidiki v robotiki – ELSA) in je imela vlogo ELSA partnerice in referečne organizacije pri Evropskem projektu CARE. Šola robotike je članica Evropskega združenja za robotiko in Evropskega centra za ženske in tehnologijo ECWT. Je državno središče projekta Roberta (Dekleta odkrivajo robote), regionalni partner prve LEGO® lige (FIRST® LEGO® League – FLL), državni koordinator za »EC euRobotics Week« in NAO Challenge ambasador za Italijo.
Šola robotike je se ukvarja s preučevanjem kompleksnih interakcij med robotiko in družbo ter podpira mednarodni projekt za razvoj »roboetike«, etike, ki se uporablja za robotiko.

Univerza na Reki

Univerza na Reki (UNIRI) je temeljna izobraževalna in raziskovalna ustanova v zahodnem delu Hrvaške. Ustanovljena je bila 1973, na podlagi dolgoletnega delovanja visokošolskih zavodov. Univerzo sestavljajo umetnostna akademija, 10 fakultet in 4 univerzitetni oddelki. Ima 161 študijskih programov, 16.500 študentov in preko 1.700 zaposlenih ter 1.000 raziskovalcev.
UNIRI je prva univerza na Hrvaškem, ki je podpisala “Evropsko listino za raziskovalce” in “Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev”, s čimer je sprejela pobudo Evropske komisije za povečanje zaposljivosti in spodbujanje raziskovalne kariere, kot bistvenih elementov strategije gospodarske rasti, zaposlovanja in ustanovitve Evropskega raziskovalnega prostora.
UNIRI je prav tako prva podpisala Listino EC za sodelovanje v „Skupini za izvajanje strategije človeških virov“.
UNIRI je bila prva hrvaška univerza, ki je določila razvojno strategijo. Osredotoča se na odličnost, zagotavljanje kakovosti, vseživljenjsko učenje, aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo in gospodarstvom ter aktivno vključevanje v EHEA & ERA. Od leta 2019 je članica E+ Evropske univerzitetne iniciative: Young Universities for the Future of Europe (YUFE).