+902322601001
info@algolittle.org

O Projectu

Naši cilji

Naš prvotni cilj je priprava izobraževalnega programa ter izobraževalnega gradiva za poučevanje dodiplomskih študentov, z namenom vpeljave veščin algoritmičnega mišljenja na različna področja predšolske vzgoje. Na primer, vključevanje algoritmičnega mišljenja v poučevanje glasbe, umetnosti, matematike, dramske vzgoje, naravoslovja, socialnih veščin, razvoja maternega jezika in prvega tujega jezika.
Naši cilji so tudi:
– zmanjšati primanjkljaj v poučevanju dejavnosti, ki so usmerjene v IKT in imajo neposreden učinek na veščine poučevanja pri študentih predšolske vzgoje.
– povečanje pridobivanja znanj in veščin dodiplomskih študentov predšolske vzgoje, povezanih z uporabo veščin algoritmičnega mišljenja z učenjem skozi igro, kot inovativnega učnega pristopa.
– Izpopolnjevanje predavateljev sodelujočih univerz, povezano z vključevanjem veščin algoritmičnega mišljenja na vsa predmetna področja v predšolski vzgoji.

Naše dejavnosti

Začeli bomo z aktivnostmi, ki so vezane na vodenje in diseminacijo projekta. Pred uvodnim srečanjem, bomo začeli s pripravo prvega poročila intelektualnih rezultatov (IO1). Nadaljevali bomo s pripravo poročila IO2. Sledilo bo finaliziranje poročil intelektualnih rezultatov (IO). Proti koncu projekta, se bodo v sodelujočih državah odvijali dogodki s katerimi bomo širili pridobljeno znanje.

Pričakovani rezultati

– Projektna praksa nam bo omogočila uspešno vsebino izobraževanja, katerega učinkovitost in inovativnost se preverja in znanstveno dokazuje.
– Pripravili bomo znanstveni članek v katerem bodo opisani rezultati projekta. Na ta način bomo povečali prepoznavnost dosežkov projekta.
– Dodiplomski študenti predšolske vzgoje, ki bodo v naslednjih letih opravljali ta izbirni predmet, bodo prejeli tudi ECTS točke.
– Projektna praksa bo okrepila sodelovanje med evropskimi univerzami in predstavniki IKT sektorja.
– Vsi znanstveni dokumenti projektne prakse bodo objavljeni in dostopni na spletni strani projekta.

Vplivi

Projektna praksa bo neposredno vplivala na izpopolnjevanje študentov predšolske vzgoje pri poučevanju na različnih področjih dejavnosti. Naučili se bodo, kako predstaviti otrokom opazovanje iz različnih perspektiv. Ustvarjanje različnih algoritmov (malih korakov), ki jim bomo sledili, nas bo pripeljalo do povsem različnih izkušenj. Študenti se bodo naučili tudi, kako podpreti otroke pri ustvarjanju in uporabi algoritmov ter preverjanju ali lahko dosežejo določen cilj. Prav tako se bodo naučili, kako vzpodbujati otroke pri opazovanju »korakov«, zaznavanju problemov in odpravljanju napak.
Torej, če bomo uspeli izboljšati razmišljanje otrok, jih bomo lahko obogatili s potrebnimi veščinami, ki ustvarjajo algoritme, s katerimi bodo lahko reševali probleme, dojeli dogajanja iz različnih perspektiv in našli funkcionalne načine za dosego ciljev. Takšna znanja vključujejo veščine za poklice v prihodnosti.