Öğretim Programı

Öğretim programını hazırlamak için öncelikle okulöncesinde algoritmik düşünme becerilerinin kazandırılması ile ilgili olarak yürütülen araştırmaları içeren bir literatür taraması ile işe başladık. İkinci olarak okulöncesi eğitiminde üzerinde durulan bilişsel gelişim (matematik, mantık ve fen bilimleri, doğa), dil gelişimi (ana dil ve ilk yabancı dil), sosyal ve duygusal gelişim (sosyal ve duygusal öğrenme ve sosyal yaşam…
Read more